Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması KKTC.COM için büyük önem arz etmektedir. Bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için şirket içinde gerekli bütün tedbirleri aldık. KKTC.COM ile kişisel verilerinizin güvende olacağı duygusuyla işlem yapabilirsiniz. T.C. Anayasası ve Kanunları ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet edeceğiz. Aşağıda şirketimizde yürürlüğe konulan Gizlilik Politikasını sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurulara ve olası şikayetlere karşı bütün duyarlılığı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili bütün tereddütlerinizde bizlere başvurabilirsiniz. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kişisel verilerinizin korunmasında da aynı hassasiyeti ve özeni göstereceğiz.

Saygılarımızla, KKTC.COM SSBS Technology Ltd. & Örnek Teknoloji̇ A.Ş.

Veri Sahibi ve Sorumlu Firma(lar)

Örnek Teknoloji A.Ş.


Adres: Bedrettin Dalan Blv. Ipkas Is Mrkz. No39/116, 34220, Başakşehi̇r/i̇stanbul, Turkey
Telefon: +90 850 241 2200
Mail: info@ornek.com
Web sitesi: https://www.ornek.com/
-

SSBS Technology Ltd.


Adres: Karaoglanoglu Cad. No103, 99320 Girne, KKTC.
Telefon: +90 850 241 2200
Mail: info@kktc.com
Web sitesi: https://www.kktc.com/

Bu Gizlilik Politikası ve kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili her türlü soru için lütfen Kktc.com Ekibi ile iletişim kurun. Kktc.com şirketinin ana kuruluşu Karaoglanoglu Cad. No103, 99320 Girne, KKTC. adresinde yer alan SSBS Technology Ltd. şirketidir. Sınır ötesi aktarım (bir ülkeden diğerine aktarım) dâhil olmak üzere SSBS Technology Ltd. ve bağlı şirketleri, dünyadaki ofisler ve ana kuruluş arasındaki kişisel veri aktarımı yürürlükteki yasaya uygun olmalıdır. Bu Gizlilik Politikasının kişisel verilerin aktarımıyla ilgili bölümünden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

1. Amacı

Bugüne kadar KKTC.COM olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince toplanan kişisel veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle amacı dışında paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı KKTC.COM olarak taahhüt etmekteyiz.

2. Kapsamı

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk halleri gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitelisinin arttırılması ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Elimizdeki bazı veriler ise kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. KKTC.COM Gizlilik Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi/Yönergemizi, Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile, değiştirme hakkına sahiptir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

  • 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: KKTC.COM, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
  • 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: KKTC.COM, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
  • 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: KKTC.COM, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
  • 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: KKTC.COM, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
  • 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: KKTC.COM, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Bunları Kişisel Verileri Silme Yönergesi’ ne göre siler veya yok eder.

Önemle belirtelim ki, KKTC.COM, verileri ister rızaya dayanarak isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

5. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre KKTC.COM’ya ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

7. Doğruluk ve Veri Güncelliği

KKTC.COM bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. KKTC.COM, müşteriler ya da KKTC.COM ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi KKTC.COM tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmi belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

8. Gizlilik ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve KKTC.COM bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. KKTC.COM tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikası’na riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.

9. Veri İşleme Amaçları

KKTC.COM’nun Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir.

10. Kullanıcı Bilgileri ve İnternet

KKTC.COM’ya ait internet siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması ile ilgili, kişiler gizlilik bildirimi ve çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir. Sitemiz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

1. Sizin tarafınızdan sağlanan, kişiliğinizi tanımlayan bilgiler:

Eğer bize bir e-mail ya da yorum yollarsanız, isminiz ya da e-mail adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmayı seçebilirsiniz. Bu bilgileri size karşı servisimizi geliştirebilmek ya da taleplerinizi cevaplayabilmek için kullanırız. Bu bilgileri bizimle paylaşmak ya da paylaşmamak tamamen sizin seçiminize kalmış olmakla birlikte, bu bilgiler size belirli bir aktivite sunmak, teklif edilecek bir yararı anlamanıza yardımcı olmak ya da web sitemizdeki belirli bir içeriğe erişebilmeniz için talep edilebilir.

2. Kişisel olarak sizi tanımlamayan, sitemizi ziyaret ettiğinizde bizim otomatik olarak edindiğimiz bilgiler:

Eğer sitemizi ziyaretiniz sırasında hiçbir şey yapmıyor, sitede geziniyor, sayfaları okuyor ve bilgi ediniyorsanız, sizin bu ziyaretiniz hakkında biz otomatik olarak bilgi ediniriz. Bu bilgi kişisel olarak sizi tanımlamaz. Genel anlamda ziyaretiniz hakkında: internet domaininiz (örneğin, websiteniz.com gibi özel bir internet erişim hesabı kullanıyorsanız), IP adresiniz (IP adresi internette gezindiğiniz sürece bilgisayarınıza otomatik olarak girilen bir numaradır), sitemize erişmek için kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaret ettiğiniz sayfalar, web sitemize ulaştığınız tarih ve saat ile eğer sitemize başka bir siteden yönlendirildiyseniz o sitenin adresi gibi bilgileri ediniriz. Bu gibi bilgileri sitemizi ve sitemizdeki farklı sayfaları ziyaret eden ziyaretçilerin sayılarını öğrenmek ve sitemizi sizin gibi ziyaretçilerimiz için daha kullanışlı bir hale getirmek için kullanırız.

3. Tarayıcı çerezleri:

Sitemizi ziyaret ettiğiniz her seferde, sizi yorum için bilgilerinizi girmekten kurtarmak adına “cookie” denilen küçük bir yazı dosyası kullanılmaktadır. Bu dosya sizin web tarayıcınızda bulunur. Çerezler, bilgisayarınızdaki profil bilgilerinizi saklamamıza yardımcı olur ve e-mail adresiniz gibi giriş bilgilerinizi hatırlayarak size daha hızlı bir web deneyimi sunmamızı sağlar. Böylece her yorum yazacağınız zaman bilgilerinizi yeniden girmek zorunda kalmazsınız. Çerezleri sizin ve diğer kullanıcıların aktivitelerini görmek ve bu sayede de sitemizin ve size sunulan servislerin geliştirilmesinde kullanmak gibi bir amaca yönelik de kullanabiliriz. Eğer sitemizi ziyaret ettiğinizde çerezleri kullanmamızı istemiyorsanız, tarayıcınızın çerezleri kabul etmemesi için web tarayıcı ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir.

4. Üçüncü taraf web siteleri ve uygulamalar:

Sitemiz, partner olduğu birkaç siteye ve web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Sitemiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

5. Bilgilerinizin güvenliği:

Bilgilerin kaybolması, yanlış kullanılması ve değiştirilmesi gibi durumları kontrol altında tutabilmek adına makul ve uygun bulduğumuz belli güvenlik ölçümleri hazırladık. Her ne kadar sizin kişisel bilgilerinizi ve gizliliğinizi korumak için elimizden geleni yapıyor olsak da, bize online olarak gönderdiğiniz herhangi bir kişisel bilginin çalınmasını ya da dikkatsizce kullanımını engelleyebileceğimizin teminatını veremiyoruz. Belirli zaman aralıklarıyla bilgileri koruyabilmek için yeni teknolojiler deniyor ve uygun olduklarında, bu teknolojileri güvenlik sistemlerimizi güncellemede kullanıyoruz. Ancak, sitemiz tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın, internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, sitemizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6. Sorumluluk sınırlamaları:

Sitemiz, içeriklerinin doğruluğu, bütünlüğü ya da yeterliliği hakkında herhangi bir iddiada bulunmaz, herhangi bir söz ya da garanti vermez ve sitedeki içeriklerin hataları ya da ihmalleri konusunda da herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

11. Müşteri, Muhtemel Müşteri, İş ve Çözüm Ortakları Verisi

1. Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi

Müşteriler ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.

2. İş ve Çözüm Ortakları Verileri

KKTC.COM, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılır ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirleri alması talep edilir.

12. Reklam Amaçlı Veri İşleme

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına KKTC.COM tarafından riayet edilmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

13. Şirketin Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri

Kişisel veriler işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

14. Şirketin Veri İşlemesi

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

15. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

KKTC.COM, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemlerin hepsini alır. Şirketimizde özel nitelikli kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na göre işlenir.

16. Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda KKTC.COM, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak KKTC.COM, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanım Şartları ve Koşulları

Lütfen kktc.com internet sitesini kullanmadan evvel bu sitenin ‘Kullanım Şartları ve Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz. Bu siteyi kullanarak ya da bu siteye erişim sağlayarak, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları kabul ettiğiniz varsayılmaktadır. Eğer kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu web sitesini kullanmayınız. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu sitede yer alan, bu sitenin genel görünüm ve dizaynı ile internet adresindeki tüm marka, logo, resim, tasarım, bilgi ve elektronik grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları ve tüm materyaller ve bunlara ilişkin tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi KKTC.COM’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. İnternet sitesinde yer alan hiçbir materyal, kod ve yazılım değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, sunulamaz, dağıtılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez veya aktarılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Sitemizin burada açıkça belirtilen tüm hakları saklıdır.

Feragatname

Sitede bulunan bazı materyaller, aksi iddia edilmediği takdirde, internetten alınmıştır ve halka açık kullanımda olduğu varsayılmıştır. Bu gibi materyallerde eğer telif hakkı ihlali söz konusu ise bu tamamen kasıtsız ve reklam amacı gütmeyen bir şekilde gerçekleştirilmiştir ve telif hakkı ihlali kanıtlandığında anında materyalin kaldırılması sağlanacaktır.

Sorumluluklar

Sitemiz, sunulan içerikler ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

Link Verme Koşulları

Sitemiz size, özel olmayan, limitli bir lisansla, bizim inisiyatifimizle iptal edilebilen bir izinle sitemize ya da sitemizdeki herhangi bir gönderiye link verme izni sunar. Fakat bu sitenin bizim sitemizle yarış içerisinde olmaması, bizi zarar verici şekilde eleştirmemesi gerekmektedir. Ayrıca, linkin yayınlandığı sitenin herhangi bir uygunsuz içeriğe sahip olmaması, tarafımızca belirtilen gizlilik haklarını, kullanım koşullarını ya da başkalarının yasal haklarını ihlal etmemesi ya da herhangi bir şekilde yayınlanan yazıların, medyaların herhangi bir uygunsuz, rahatsız edici, zarar verici, yasal olmayan içeriklere sahip olmaması ya da bizim belirttiğimiz koşulları ve çalışma prensibimizi ihlal etmemesi gerekmektedir.

Mobil Bir Aygıttan Bağlanmak

Sitemiz size mobil aygıtınızdan erişebileceğiniz belirli servisler sunabilir. Bu servisler siteye mobil aygıtınızdan içerikler yükleme, belirli içerik alımları yapabilme, mesajları yanıtlayabilme, ya da içerik gönderebilme, metin mesajlarıyla mesajlaşma ve web sitemize mobil aygıtınızdan erişim sağlama gibi servisleri içermektedir. Sitemiz şuan mobil servisler için bir ücret talep etmemektedir. Fakat operatörünüzün normal mesajlaşma, data ve diğer ücretlendirmeleri yine de geçerli olacaktır.

Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden sitemiz sorumlu tutulamaz.

Gizlilik

Bu kullanım şartlarına ek olarak, sitemizin topladığı bilgileri ve bu bilgilerin sitemiz tarafından nasıl kullanacağını açıklayan Gizlilik ve Güvenlik Politikası sitemizde yayınlamıştır.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Sitemiz, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.